Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Prienų rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“  (projekto sutarties Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-037) (toliau Projektas), kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos, Europos socialinio fondo agentūros, Prienų rajono savivaldybės administracijos lėšomis pagal  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.Plačiau apie projekto svarbą skaitykite čia.