Liepos 26-ąją Lietuvoje švenčiamos Oninės. Jau dešimtus metus šią dieną  pagerbti visas Onas  kvietė Prienų globos namų kolektyvas. Vasariškai gražus oras, skambanti muzika, netylantys sveikinimai vardinių proga, padėkos žodžiai, šventinė programa Globos namų sodelyje sukūrė itin pakilią nuotaiką.      Šventėje dalyvavo Prienų globos namų darbuotojai, gyventojai, rajono valdžios atstovai, svečiai, Prienų ir Birštono parapijų gyventojai. Birštono klebonas Jonas Dalinevičius juokavo, kad net didžiausiuose atlaiduose neišvysi daugiau nei trijų kunigų, o šioje šventėje jų buvo net keturi. Be klebono, sveikinimo žodžius tarė ir kunigas, buvęs karo kapelionas, atsargos majoras Alfonsas Bulota, monsinjoras Juozapas Užupis, monsinjoras, docentas Artūras Jagelavičius.      Onas pasveikinti atvyko ir Prienų rajono savivaldybės meras – buvęs ilgametis Prienų globos namų direktoriaus pavaduotojas – Vytas Bujanauskas, mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, mero patarėjas Raimundas Markūnas, administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, jo pavaduotojas Leonas Sakalavičius.      Savivaldybės meras nuoširdžiai pasveikino visas Onas ir pasidžiaugė gražia tradicija tapusia švente. Mero vardu buvo įteiktos padėkos Onutėms, ką tik atšventusioms arba artimiausiu metu švęsiančioms gražius jubiliejus, padėkota renginio organizatoriams. Malonia staigmena tapo mero padėkos dviem Prienų globos namų socialinėm darbuotojom, kurių magistro baigiamieji darbai buvo įvertinti aukštais balais ir pagyrimais. „Mykolo Romerio universitete socialinio darbo magistro laipsnį su pagyrimu šiemet įgijo šeši studentai, trys iš jų – iš mūsų rajono, o tai rodo, kad čia yra tikrai šviesių ir gabių žmonių, kuriais galime didžiuotis“, – kalbėjo Vytas Bujanauskas.                         Administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, šventės organizatoriams ir dalyviams įteikdamas didžiulį šakotį, juokavo, kad šakotis turi tiek „spygliukų“, kiek Prienų rajone yra Onučių.     Šventės idėjos puoselėtoja, organizatorė, Prienų globos namų direktorė Angelė Bajorienė pasveikino visas čia gyvenančias, dirbančias, dirbusias Onutes. Pagerbtos buvo ir Globos namų darbuotojų mamos, kurios per Onines švenčia savo vardadienius.     Šventės pradžioje į orą pakilo balionai, kuriuos su palinkėjimas visoms „Liepos karalienėms Onoms“ leido valdžios atstovai, seniūnai, kunigai, organizatoriai. Tradicija tapusioje šventėje, kaip ir kasmet, buvo sudainuota „Ilgiausių metų“…