DARBOTVARKĖ:1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                Pranešėjas Vytas Bujanauskas2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Leono Sakalavičiaus atleidimo iš pareigų.                                                                                                                Pranešėjas Algis Marcinkevičius3. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo.                                                                                                                 Pranešėjas Algis Marcinkevičius4. Dėl Justino Marcinkevičiaus vardo suteikimo Prienų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.                                                                                                                 Pranešėjas Rimvydas Zailskas5. Dėl papildomų lėšų paskirstymo ikimokyklinio amžiaus mokinių ugdymui 2011 metais.                                                                                                                 Pranešėjas Rimvydas Zailskas6. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011–2013 metų strateginio veiklos plano programų pakeitimo.                                                                                                                 Pranešėjas Vytautas Griauslys7. Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                 Pranešėja Nijolė Paužienė8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio.                                                                                                                            Pranešėja Nijolė Paužienė9. Dėl 2011 m. žemės mokesčio.                                                                                                                 Pranešėja Nijolė Paužienė10. Dėl 2011 m. žemės nuomos mokesčio.                                                                                                                 Pranešėja Nijolė Paužienė11. Dėl 2011 m. žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo.                                                                                                                 Pranešėja Nijolė Paužienė12. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo ir įkainių patvirtinimo.                                                                                                                 Pranešėja Sandra Mekionienė13. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo.                                                                                                                 Pranešėja Sandra Mekionienė14.Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.                                                                                                                 Pranešėja Sandra Mekionienė15. Dėl Gyvūnų auginimo ir laikymo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo.                                                                                                                 Pranešėjas Henrikas Radvilavičius16.Dėl patalpų panaudos VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrui.                                                                                                                 Pranešėjas Algis Čerkauskas17. Dėl Prienų rajono tarybos 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 88 patvirtintos Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties vykdymo aštuntaisiais, devintaisiais ir dešimtaisiais nuomos metais.                                                                                                                 Pranešėjas Henrikas Vepštas18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3-283 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.                                                                                                                 Pranešėjas Henrikas Vepštas19. Dėl pritarimo pasirašyti papildomą susitarimą.                                                                                                                 Pranešėjas Henrikas Vepštas20. Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.                                                                                                                 Pranešėjas Henrikas Vepštas21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T3-61 „Dėl 2011 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo.                                                                                                                 Pranešėjas Henrikas Vepštas22. Dėl detaliojo plano rengimo.                                                                                                                  Pranešėja Dalia Joneliūnienė23. Dėl pavadinimų Jiezno, Naujosios Ūtos ir Šilavoto seniūnijų kaimų gatvėms suteikimo.                                                                                                                 Pranešėja Dalia Joneliūnienė24. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.                                                                                                                 Pranešėja Dalia JoneliūnienėINFORMACIJA apie Prienų rajono savivaldybės administracijos 2011 m. balandžio 26 d. įvykdyto atviro konkurso „Šaligatvių ir žaliųjų plotų priežiūros paslaugos Prienų mieste“ procedūrų ir atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams vertinimą.                                                                                                                    Pranešėja Violeta Gaidienė PAPILDOMI KLAUSIMAI:1. Dėl patalpų panaudos Ingavangio kaimo bendruomenės centrui.                                                                                                                Pranešėjas Algis Čerkauskas2. Dėl sutikimo įregistruoti uždarosios akcinės bendrovės „Valeta-P“ buveinę.                                                                                                                Pranešėjas Algis Čerkauskas3. Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartį su UAB „Prienų butų ūkis“.                                                                                                                Pranešėjas Henrikas Vepštas                                  Savivaldybės meras                                                                        Vytas Bujanauskas