Ju antras mėnuo intensyviai dirba dvi Prienų rajono savivaldybės sudarytos darbo grupės, kurios nagrinėja opiausias rajono problemas – atliekų surinkimą ir šilumos ūkį. Abiejų darbo grupių, sudarytų iš Tarybos narių ir administracijos darbuotojų, nariai ieško būdų, kaip pagerinti atliekų surinkimo paslaugos kokybę ir pasiekti, kad mokestis už šią paslaugą būtų socialiai teisingas bei siekti, kad artimiausią šildymo sezoną kainos nedidėtų, o kitąmet ženkliai mažėtų.Netenkina paslaugos kokybė     Savivaldybės valdžios atstovams vis dar kelia nerimą plūstantys gyventojų skundai dėl neteisingai apskaičiuoto mokesčio už atliekų išvežimą arba netinkamai (nekokybiškai) atliekamos šios paslaugos. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“ (ARATC) direktoriaus Algirdo Reipo teigimu, įmonė atliekų išvežimo paslaugas atlieka gerai… Ten, kur yra tinkamai tam sudarytos sąlygos… Tačiau Savivaldybės vadovų įsitikinimu, įmonė, teikianti tam tikrą paslaugą ir už ją skaičiuojanti mokestį, privalo užtikrinti paslaugos gavimą kokybiškai ir laiku. Gyventojų pasipiktinimas, jog atliekas turi nešti kelis kilometrus (taip jau nebe gaudami paslaugą, o net savotiškai ją patys teikdami atliekų surinkėjams), pasak vietos valdžios atstovų, yra teisingas ir pagrįstas. Kreditorinis įsiskolinimas „tirpsta”     Vieno iš darbo grupės posėdžių metu UAB ARATC direktorius supažindino su Prienų rajono savivaldybės įsiskolinimo šiai įmonei skaičiais (kurie netruko pasklisti ir tarp visuomenės). Tiesa, kreditorinio Savivaldybės įsiskolinimo suma, grėsmingai nuskambėjusi posėdžio pradžioje, po kurio laiko gerokai sumažėjo. Savivaldybės administracijos direktorių Algį Marcinkevičių nustebino UAB ARATC teiginys, kad Savivaldybė už atliekų surinkimą yra surinkusi daugiau nei 500 tūkst. Lt, bet neatsiskaito su UAB ARATC. Jau kitą dieną paaiškėjo, kad įsivėlė klaida UAB ARATC buhalterinėje apskaitoje ir šios sumos Savivaldybės įsiskolinimo grafoje nebeliko.     Taip pat kilo diskusijų dėl gyventojų, kurių skolos už atliekų surinkimą jau perduotos išieškoti teisminiu keliu. Savivaldybės vadovų ir darbo grupės narių nuomone, šios skolos neturėtų būti traktuojamos kaip Savivaldybės skola, kadangi sąskaitas už atliekų surinkimo paslaugą gyventojams pateikia paslaugos tiekėjas, vadinasi, jis atsakingas ir už paslaugų apmokėjimą bei jo surinkimo būdus. Tiesa, darbo grupė dar kartą priminė, kad nagrinėdami gyventojų skundus, pastebi, jog didelė dalis tų skolų yra priskaičiuotos neteisingai, todėl būtina nedelsiant ieškoti būdų, kaip sutvarkyti atliekų surinkimo sistemą taip, kad gyventojai mokėtų už paslaugą, kuri jiems tikrai reikalinga ir kurią jie tikrai gauna. Tęsiasi kontrolė seniūnijose     Ne viename darbo grupės posėdyje akcentuota, kad vis dar aktuali išlieka atliekų rūšiavimo problema. Norint įvesti tvarką, mažinti įsiskolinimus, būtina rūšiuoti atliekas. Darbo grupės bendru sutarimu atliekos turėtų būti skirstomos į tris grupes: iš gyventojų, įmonių ir kapinių surenkamos atliekos. Pasak UAB „Dzūtra“ ir UAB ARATC vadovų, tai sveikintinas požiūris ir teoriškai įmanomas įgyvendinti sprendimas, tačiau viskas atsiremia į paslaugos kaštus. Tačiau Savivaldybė ieškos visų įmanomų būdų, kad atliekos seniūnijose būtų rūšiuojamos, išvežamos laiku ir kokybiškai, o už paslaugą būtų privalu susimokėti tik ją gavus ir, žinoma, tik socialiai teisingai. Neatmetamas nei vienas galimas variantas     Darbo grupė, sudaryta šilumos tiekimo klausimams nagrinėti, toliau ieško būdų, kaip sumažinti Prienų, kaip brangiausio šildymo Lietuvoje, kainą, neatmetant ir išsamiai apsvarstant bet kokią, kartais iš pirmo žvilgsnio net praktiškai sunkiai įgyvendinamą, galimybę.      Biokatilinės Prienuose statybos procesą stabdo vis nesulaukiamas LR ūkio ministerijos šaukimas gauti ES paramą šios katilinės statybai. Didžioji dalis biokatilinės statybos projektui reikalingų dokumentų jau suruošti, gautas Tarybos leidimas imti paskolą, todėl nutarta iki š. m. spalio mėnesio laukti taip žadamo artimiausiu metu paskelbti šaukimo. Daugelis Lietuvos mažųjų miestų įtemptai laukia šio šaukimo ir netyla kalbos, kad tai jau tampa LR ūkio ministerijos garbės reikalu.     Laukti ES paramos šaukimo nuspręsta dėl kelių priežasčių – be jau minėto įdirbio su projektui reikalingais dokumentais, vilties teikia ir sušvelnintos paramos gavimo sąlygos. Nors buvo siekiama, kad balų vertinimo metodikoje būtų atsižvelgta į daugiausiai už šilumą mokančių savivaldybių ir bendro šalies vidurkio skirtumą, tačiau pasiekta tik bendros balų sumos sumažinimo. Tiesa, pasak šilumos ūkio specialistų, guodžia tai, kad sumažinta paramos gavimo suma vienam pareiškėjui – iki maksimalios 6 mln. Lt sumos.     Norint užtikrinti, kad negavus ES paramos arba atsiradus nenumatytoms kliūtims, nesustotų biokatilinės statybos projekto darbai, nutarta laukiant ministerijos šaukimo tuo pačiu stebėti ir analizuoti privačių investuotojų rinką ir kitas galimybes.
Prienų rajono savivaldybės informacija