Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (J.Basanavičiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600) planuoja rekonstruoti valstybinės reikšmės kelią Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus nuo 11.00 iki 30.10 km. Kelias bus rekonstruojamas iki 3 eismo juostų Kauno rajono (Rokų ir Garliavos apylinkių seniūnijos) ir Prienų rajono (Išlaužo, Pakuonio ir Ašmintos seniūnijos) savivaldybių teritorijose. Rekonstrukcijos metu bus diegiamos priemonės apsaugai nuo triukšmo ir vandens taršos, laukinių gyvūnų migravimo per kelią priemonės, numatomas pakelės želdinimas.            Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentus rengė UAB „Infraplanas“ (K.Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8 37) 40 75 48) ir VĮ „Transporto ir kelių tyrimo institutas“ (I. Kanto g. 25, LT-44009 Kaunas, tel. (8 37) 22 66 38).           Visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai pritarė planuojamai ūkinei veiklai. Visuomenė apie PAV buvo informuota respublikiniame laikraštyje „Respublika“ (2011-03-23), Kauno rajono laikraštyje ,,Naujos tėviškės žinios” (2011-03-22), Prienų rajono ir Birštono miesto laikraštyje „Gyvenimas“ (2011-03-23), Kauno rajono savivaldybės Rokų ir Garliavos apylinkių seniūnijų skelbimų lentose (2011-03-21),  Prienų rajono savivaldybės Išlaužo, Pakuonio, Ašmintos seniūnijų skelbimų lentose (2011-03-21), Kauno rajono ir Prienų rajono savivaldybių tinklalapiuose. Viešas supažindinimas įvyko 2011 m. balandžio 7 d., 15 val. Ilgakiemio kultūros centre ir 2011 m. balandžio 8 d., 15 val. Išlaužo seniūnijoje.Ataskaitoje buvo atsižvelgta į visus visuomenės pasiūlymus, apie tai visuomenę informuojant įstatymo numatyta tvarka.          Atsakinga institucija (Aplinkos apsaugos agentūra) 2011-08-08 priėmė sprendimą Nr. (2.1)–A4-5231, kad planuojama ūkinė veikla leistina pagal PAV ataskaitą įgyvendinus aplinkosaugines priemones.Išsamiau susipažinti su priimtu sprendimu galima pas poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjus (kontaktai pateikti aukščiau) ir internetiniame puslapyje www.infraplanas.lt.