Praėjusį penktadienį aptarti artėjančių naujų 2011–2012 mokslo metų rinkosi Prienų miesto ir rajono švietimo ir ugdymo įstaigų vadovai bei jų pavaduotojai. Dalyvavo ir Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, jo pavaduotojas Kęstutis Palionis, Savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkas Egidijus Visockas.
Susitikimą pradėjęs Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas pasveikino visus susirinkusiuosius su naujais mokslo metais, padėkojo Savivaldybės vadovams už parodytą išskirtinį dėmesį švietimui ir apžvelgė praėjusią savaitę LR Seime vykusią mokslo metų pradžios konferenciją „Švietimas Lietuvos sėkmei“, kurios metu aptarti 2011–2012 mokslo metų prioritetai, svarbiausios veiklos kryptys ir švietimo aktualijos, švietimo politika savivaldybėse ir kt., kalbėta apie Lietuvos švietimo sistemoje keliamą iššūkį: švietimo kokybė ir nuolatos didėjantys gyvenimo reikalavimai.
Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas pagarbiai kalbėjo apie mokytojo profesiją, teigdamas, kad mokytojas visada buvo ir bus aukščiau visko ir jam turi būti rodoma išskirtinė pagarba. Juk būtent mokytojas sutinka mažą žmogutį, priima jį, o išlydi jau suaugusį žmogų. Meras teigė suprantąs, jog švietimo sistemoje problemų visada buvo ir bus, tačiau visada jas galima spręsti diskutuojant, teikiant siūlymus, išsakant, kas buvo daroma ne taip, kas liko iki galo neapsvarstyta. Būtinas bendradarbiavimas tarp mokyklų ir Savivaldybės administracijos vadovų.
Švietimą, kaip prioritetą Prienų rajone, įvardijo ir Savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkas Egidijus Visockas. Jis prisiminė poeto Justino Marcinkevičiaus žodžius: jeigu nori pamatyti Lietuvą, pažvelk į mokyklą…
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius susitikimo metu mokyklų vadovus kvietė bendradarbiauti. Direktoriaus kalboje neišvengta aštrių temų, tokių kaip mažėjantis mokinių skaičius rajone, dėl ko kyla mokinių vežiojimo ir kt. problemų, galimas ir būtinas taupymas (kalbėta apie tas mokyklas, kuriose ES lėšomis buvo atlikta pastatų renovacija, nes to reikalauja ne tik biudžeto lėšos, bet ir įsipareigojimai gavus ES paramą). A. Marcinkevičius mokyklų vadovams priminė, kad mokyklose neturėtų būti savivalės ir vadovaujantis Savivaldybės administracijos tvarka kiekviena laisva darbo vieta mokykloje turi būti derinama su Savivaldybės administracija. Taip pat direktorius išsakė susirūpinimą, jog mokyklos vangiai dalyvauja viešųjų darbų programose ir neišnaudoja galimybių sutvarkyti mokyklos aplinką, atlikti ūkinius darbus.
Direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Palionis pasidžiaugė, kad praėjusią savaitę apsilankęs rajono mokyklose gali drąsiai teigti, kad nepaisant finansinių ir ūkinių problemų daugelis mokyklų tik gražėja. O A. Marcinkevičius, sutikdamas, jog visos Prienų miesto ir rajono mokyklos išties stengiasi, priminė neseniai Prienų rajono savivaldybės tarybos opozicijos išsakytus nuogąstavimus, kad Savivaldybės administracijoje šią vasarą buvo įdarbinta dvyliktokė, ir pasidžiaugė, kad būtent ši mergina yra labai gabi ir gerai besimokanti mokinė, kuri puikiai susidorojo su jai skirtomis užduotimis. Prienų rajono valdžios atstovai visada stengsis suteikti galimybių jaunimui tobulėti ir skatinti, kad baigę mokslus jauni žmonės grįžtų į Prienus. Direktoriaus nuomone, suteikta galimybė gabiai būsimai abiturientei įgyti praktinių įgūdžių savo gimtajame mieste turėtų būti tik sveikintina.
Po Prienų rajono savivaldybės valdžios atstovų kalbų mokyklų vadovai ir jų pavaduotojai išsakė savo mokyklų konkrečias problemas, uždavė ne vieną klausimą, diskutavo apie poreikius ir galimybes. Susitikimo pabaigoje buvo pasirašyta Tarptautinio Comenius Regio su Rumunijos partneriais projekto sutartis.
Prienų rajono savivaldybės informacija