SAVAITĖ PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE:

·       Praėjusią savaitę Prienų rajono savivaldybės merui Vytui Bujanauskui ir administracijos direktoriui Algiui Marcinkevičiui prisistatyti atvyko naujieji UAB „Dzūtra“ akcininkai. Susitikimo metu aptartos planuojamos investicijos atliekų bei antrinių žaliavų įmonėje, kalbėta apie probelmas Prienų rajono savivaldybėje – atliekų kiekius, jų rūšiavimą, atliekų surinkimo paslaugos kokybę. Abipusiškai nutarta, kad pagalba rūšiuojant atliekas gyventojams būtina (už tai atsakinga tiek Savivaldybė, tiek UAB „Dzūtra“), taip pat sustiprės atliekų rūšiavimo kontrolė, bus peržiūrėti maršrutai, konteinerių kiekiai. UAB „Dzūtra“ akcininkai ir vadovai pritaria Savivaldybės vadovų planams, tačiau primena, kad kontrolės galimybės tampa ribotos norint išvengti didėjančių paslaugos kaštų;
·       Savivaldybės vadovai dalyvavo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro organizuotame Europos dienos stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dienos minėjime, kurio metu buvo kviečiama pasidalinti mintimis ir nuomonėmis apie Lietuvos ir kitų Europos tautų skausmingą, klaidžiai vingiuotą ir dažnai skirtingai suprantamą bei vertinamą XX amžiaus vidurio ir pabaigos istorinį kelią;
·       Meras Vytas Bujanauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkas Egidijus Visockas dalyvavo LR Seime vykusioje mokslo metų pradžios konferencijoje „Švietimas Lietuvos sėkmei“, kurioje buvo aptarti 2011–2012 mokslo metų prioritetai ir svarbiausios veiklos kryptys, bendrojo ugdymo aktualijos, švietimo politika Lietuvos savivaldybėse, ES projektai;
·       Prienų rajono savivaldybėje lankėsi Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento vadovas Česlovas Meržvinskas, su kuriuo meras ir administracijos direktorius aptarė vandenvalos Prienų rajone klausimą, buitinių atliekų bei vandens kokybės gerinimo problemas, planuojamus projektus, susijusius su uždaryto Mardosų šiukšlyno išvalymu, atliekų rūšiavimo ir kompostavimo dėžių įsigijimu;
·        Praėjusį penktadienį rinkosi Prienų miesto ir rajono švietimo ir ugdymo įstaigų vadovai. Susitikime dalyvavo Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, jo pavaduotojas Kęstutis Palionis, Savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkas Egidijus Visockas. Aptartas pasiruošimas naujiems mokslo metams, organizaciniai klausimai, pagrindinės problemos ir galimi jų sprendimo būdai;
·       Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (2011-08-17) sudarytos grupės (siekiant užtikrinti sklandžią 2011–2012 mokslo metų pradžią Prienų rajono švietimo įstaigose) nariai (Kęstutis Palionis, Rimvydas Zailskas, Egidijus Visockas) praėjusią savaitę aplankė Pakuonio, Išlaužo, Skriaudžių, Šilavoto, Klebiškio, Želkūnų pagrindines ir Stakliškių vidurinę mokyklas, Veiverių Tomo Žilinsko ir Jiezno gimnazijas;
·       Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė su tarptautiniu regioninio bendradarbiavimo vizitu praėjusią savaitę lankėsi Edinburge (Škotija);
·       Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas gyventojus priima antradieniais 8–12 val. ir 17–18 val.
Prienų rajono savivaldybės informacija