Prienų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto posėdis vyks š. m. rugsėjo 14 d. 15 val.     Posėdžio metu bus aptariami Tarybos posėdžio darbotvarkėje numatyti klausimai ir vienas papildomas į darbotvarkę siūlomas įtraukti klausimas, taip pat klausimas: dėl kompiuterių remonto Prienų rajono savivaldybės mokyklose. Prienų rajono savivaldybės informacija