DARBOTVARKĖ:1. Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                                            Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                                          Pranešėja Vytautė Draugelytė3. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus, švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo.                                                                                                                                             Pranešėjas Rimvydas Zailskas4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-17 „Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2011–2012 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo“ pakeitimo.                                                                                                                                             Pranešėjas Rimvydas Zailskas5. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo.                                                                                                                                             Pranešėjas Rimvydas Zailskas6. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ir Išlaužo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programoms                                                                                                                                             Pranešėjas Rimvydas Zailskas7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T3-120 „Dėl 2011 metų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ pakeitimo.                                                                                                                                               Pranešėjas Juozas Šiugždinis8. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011–2013 metų strateginio veiklos plano programų pakeitimo.                                                                                                                                            Pranešėjas Vytautas Griauslys9. Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo.                                                                                                                                                    Pranešėja Nijolė Paužienė10. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio.                                                                                                                                                     Pranešėja Nijolė Paužienė11. Išvada dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2010 metų ataskaitų.                                                                                                                                                Pranešėja Erika Paplauskienė12. Išvada dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų už 2010 metus.                                                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė 13. Dėl įsipareigojimo pratęsti suteiktos gyvenamosios patalpos nuomą.                                                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė 14. Dėl Savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties nutraukimo.                                                                                                                                                   Pranešėja Zita Mažeikienė 15. Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių nurašymo.                                                                                                                                                    Pranešėja Zita Mažeikienė 16. Dėl panaudos sutarties termino pratęsimo.                                                                                                                                                     Pranešėja Zita Mažeikienė 17. Dėl detaliojo plano rengimo.                                                                                                                                               Pranešėja Dalia Joneliūnienė18. Dėl Prienų miesto bendrojo plano sprendinių ataskaitos patvirtinimo.                                                                                                                                               Pranešėja Dalia Joneliūnienė19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T3-110 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos patvirtinimo ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-149 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo.                                                                                                                                               Pranešėja Dalia Joneliūnienė20. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo.                                                                                                                                               Pranešėja Dalia Joneliūnienė21. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.                                                                                                                                               Pranešėja Dalia JoneliūnienėINFORMACIJA apie Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano procesą.                                                                                                                                               Pranešėja Dalia JoneliūnienėPAPILDOMI KLAUSIMAI:1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T3-121 „Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartį su UAB „Prienų butų ūkis“ panaikinimo                                                                                                                                           Pranešėja Vytautė Draugelytė2. Dėl pritarimo projektui.                                                                                                                                           Pranešėjas Dainius Sodaitis3. Dėl išlaikymo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo.                                                                                                                                        Pranešėja Eugenija Sadauskienė Savivaldybės mero pavaduotoja                                                                                             Loreta Jakinevičienė