Prienų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės lėšų.     Projektų paraiškos priimamos iki 2011 m. spalio 15  d. Prienų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje (kab. 134, 135).     Daugiau informacijos ir projektų paraiškų formas galima rasti  www.NDT.lt                                                                                                                                                                                                                     Prienų rajono savivaldybės administracijos                                                                                                           Socialinės paramos skyrius