Gruodžio 2–5 dienomis Kauno regiono savivaldybių merų delegacija lankėsi Austrijos Respublikos sostinėje Vienoje. Vizitas suorganizuotas įgyvendinant viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros Regioninės plėtros strategiją ir joje numatytą  Kauno regiono tarptautinio bendradarbiavimo 2011–2013 m. programą, kuria siekiama plėtoti geros kaimynystės ryšius, formuoti palankų Kauno regiono įvaizdį tarptautinėje arenoje, skatinti nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir įgyvendinti darnią regiono ekonominę ir socialinę plėtrą, vystant tarptautinio bendradarbiavimo ryšius įvairiose veiklos sferose.     Vizito tikslas – nustatyti galimas bendradarbiavimo sritis, projektines idėjas, užmegzti kontaktus, apsikeisti patirtimi savivaldybėms rūpimais klausimais.    Vizite dalyvavo visų 8 Kauno regiono savivaldybių atstovai: Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Romualdas Urmilevičius, Kauno miesto savivaldybės meras Andrius Kupčinskas, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas, Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, Raseinių rajono savivaldybės meras Algimantas Mielinis, taip pat VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros laikinai einanti direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotoja Lina Misiukevičienė ir projektų vadovė Gaila Tulušienė.    Vizito Vienoje metu Kauno regiono merai susitiko su Austrijos sveikų miestų tinklo (angl. Austrian Healthy Cities Network) koordinatoriumi Dr. Peter Lueftenegger, kuris supažindino su tinklo įkūrimo istorija bei vykdomomis veiklomis, kurios yra visuomenės informavimas apie sveikatą ir jos išsaugojimą; kriterijų projektams nustatymas; gyventojų įtraukimas į miestų-narių vykdomus projektus; priklausomybių prevencija.    Kauno regiono delegacija supažindino Austrijos sveikų miestų asociaciją su Kauno regiono siekiu 2013 metais įstoti į Pasaulio sveikatos organizacijos kuruojamą sveikų miestų tinklą, todėl Austrijos kolegų patirtis sveikatos gerinimo srityje yra labai naudinga ir padės pasiruošti Kauno regiono stojimui į pasaulinį sveikų miestų tinklą. Be to, svarbu pažymėti, kad 2013 metai Lietuvoje yra paskelbti Sveikatos metais.        Vizito Vienoje metu Kauno regiono merų delegacija lankėsi Vienos savivaldybėje, kur turėjo galimybę susipažinti su Austrijos švietimo sistema. Šiuo metu Vienoje yra apie 225 tūkst. mokinių ir 700 mokyklų, o vienam mokytojui vidutiniškai tenka 10 mokinių. Mokyklų tarybos atsakingos už mokymų programas bei mokytojų įdarbinimą. Mokytojai į darbą priimami tarybų sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienos mokyklos vadovo poreikius ir vykdomas mokymų programas. Vienos savivaldybės atstovas pastebėjo, kad Vienoje jaučiamas mokytojų trūkumas, nes mokinių skaičius nuolat auga, todėl šiuo metu Vienos mokyklų taryba mokytojais yra įdarbinusi net 300 studentų. Siekiant užtikrinti švietimo sistemos efektyvumą, Austrijoje vykdomi tyrimai, kurie rodo, kad šiuo metu egzistuojanti sistema nėra efektyvi. Nors investicijos į švietimo sistemą yra vienos didžiausių Europos Sąjungoje, Austrijos moksleiviai rodo žemus pažangumo rezultatus.    Kauno regiono merai taip pat turėjo galimybę susipažinti su Vienoje vykdoma Klimato kaitos programa. Oro užterštumo problemos Vienoje, kaip ir daugumoje didžiųjų miestų, susijusios su CO2 tarša. Didelių pramonės įmonių Vienoje beveik nėra, tačiau didžiausi teršėjai yra privatus transportas ir namų šildymas. 2008 metais buvo pasiektas tikslas sumažinti CO2 taršą, kuri sumažėjo net 3,7 mln. tonų arba 17 proc. lyginant su 1990 metais. Šis tikslas buvo pasiektas išplėtus centrinio šildymo sistemą, renovavus namus, modernizavus viešąjį transportą.    Kauno regiono merams buvo įdomu sužinoti, koks Vienos gyventojų požiūris į atliekų deginimo įmones. Vienos savivaldybės atstovas papasakojo, kad pirmosios atliekų deginimo įmonės Vienoje pastatytos prieš 25 metus ir gyventojai priekaištų dėl jų nereiškia. Šiuo metu Vienos mieste veikia 4 atliekų deginimo įmonės, viena iš jų degina pavojingas atliekas. Visose įmonėse naudojamos naujausios technologijos, todėl jos nekelia pavojaus žmonių sveikatai (kelios įmonės stovi centriniuose Vienos rajonuose).    Vienos savivaldybės atstovas pabrėžė, kad nors Vienos miestas ir sėkmingai tvarkosi su klimato kaitos problemomis, tačiau vis dar yra labai svarbu didinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą, tęsti energetikos sektoriaus ir viešojo transporto modernizavimą. Svarbiausi tikslai, kuriuos numatoma pasiekti – sumažinti CO2 taršą; išplėsti centrinio šildymo sistemą; išlaikyti renovacijos tempus; užtikrinti energetikos sektoriaus saugumą; naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, ypatingą dėmesį skiriant geoterminei energijai; iki 40 proc. padidinti viešojo transporto naudojimą.    Lankydamiesi Vienoje Kauno regiono savivaldybių merai taip pat vyko į Vienos savivaldybės organizuotą pažintinį turą, kurio metu susipažino su Vienos miesto plėtra, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis, sporto ir laisvalaikio infrastruktūra, apžiūrėjo Vienos centre stovinčią atliekų deginimo įmonę, šalia kurios įsikūrę gyvenamieji namai ir universiteto fakultetas.   Vizitą Vienoje Kauno regiono delegacija baigė apsilankymu Lietuvos Respublikos ambasadoje, kur susitiko su ministru patarėju, atliekančiu laikinojo reikalų patikėtinio funkcijas Edvilu Raudonikiu. Susitikimo metu aptartas Kauno regiono savivaldybių merų vizitas Vienoje ir nuspręsta, kad VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra padės organizuoti Austrijos spaudos atstovų vizitą Kauno regione, kurio metu būtų pristatytas Kauno regionas ir čia pasiekti rezultatai, įgyvendinant įvairius ES finansuojamus projektus.Parengta pagal VšĮ „Kauno regiono plėtros agentūros“ informaciją