DARBOTVARKĖ1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-115 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kultūros plėtros programa“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo bei jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.Pranešėjas Rimantas Šiugždinis2. Dėl V. Mykolaičio-Putino literatūros premijos skyrimo ir konkurso „Kultūros šviesulys“ nuostatų patvirtinimo.Pranešėjas Rimantas Šiugždinis3. Dėl skolintų lėšų likučio panaudojimo.Pranešėja Nijolė Paužienė4. Dėl 2012 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo. Pranešėja Nijolė Paužienė5. Dėl žemės nuomos mokesčio.Pranešėja Nijolė Paužienė6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.Pranešėjas Vytautas Griauslys7. Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos patvirtinimo.Pranešėja Zita Mažeikienė8. Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas ir dalį žemės sklypo.Pranešėja Zita Mažeikienė9. Dėl valstybės ir Prienų rajono savivaldybės turto nurašymo.Pranešėja Zita Mažeikienė10. Dėl turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos apskaitos.Pranešėja Zita Mažeikienė11. Dėl turto perdavimo Prienų „Revuonos“ vidurinei mokyklai.Pranešėja Zita Mažeikienė12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-263 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. T3-93 „Dėl mokymo priemonių perėmimo bei perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo“ papildymo.Pranešėja Zita Mažeikienė13. Dėl pavedimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.Pranešėja Dalia Joneliūnienė14. Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausų.Pranešėja Dalia Joneliūnienė              Savivaldybės meras                                                                     Vytas Bujanauskas