Švietimo mainų paramos fondo organizuotame penktajame jų administruojamų Mokymosi visą gyvenimą programos projektų 2012 m. Kokybės konkurse Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius tapo nominantu už puikiai įgyvendintą 2009 m. Comenius Regio partnerysčių projektą „Veiklos vadybos ir įsivertinimo poveikis švietimo kokybei Europoje“. Šis projektas buvo įgyvendinamas su partneriais iš Turkijos bei su vietos partneriais – Išlaužo pagrindine mokykla ir Prienų švietimo centru.         Švietimo skyriaus koordinuojamas Comenius Regio partnerystės projektas  „Veiklos vadybos ir įsivertinimo poveikis švietimo kokybei Europoje“ Prienų rajono savivaldybėje buvo įgyvendinamas 2009–2011 metais kartu su užsienio (Turkijos nacionalinio švietimo ministerijos Eskişehir’o direktoratu) ir vietos (Išlaužo pagrindine mokykla ir Prienų švietimo centru) partneriais. Projekto veikloms įgyvendinti Švietimo mainų paramos fondas skyrė 23750 eurų dotaciją.        Projekto rezultatus ir galutinę ataskaitą labai gerai įvertino Europos Komisija ir Švietimo mainų paramos fondas, Prienų rajono savivaldybėje vykdytą projektą  pateikęs Europos Komisijai kaip gerosios patirties pavyzdį savo kasmetinėje ataskaitoje. Rekomenduota skleisti projekto rezultatus kaip gerąją partnerystės patirtį Lietuvos mokyklų bendruomenėms ir savivaldybėms.        Projekto metu sukurtas bendras mokyklų veiklos įsivertinimo modelis,  kurį galima pritaikyti ir kitose Europos valstybėse. Projekto veiklos padėjo stiprinti pozityvius darbinius santykius tarp švietimo valdžios institucijų ir mokyklų, skatino kaitą einant iš kontrolės ir priklausomybės kultūros į laisvės ir savarankiško sprendimų priėmimo kultūrą. Projekto partneriai įrodė, kad įsivertinimo pokyčiai daro įtaką vertinimo kultūros kaitai. Be to, projekto veiklų įgyvendinimas sustiprino mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą (vadovai–mokytojai–mokiniai–tėvai), suteikė galimybes stebėti švietimo  veiklą savo regione ir šalyje, o į tai atsižvelgiant buvo planuojama pagalba švietimo įstaigoms.        Kokybės konkurse už puikiai įgyvendintą individualaus mobilumo veiklą dalyvaujant pažintiniame vizite „Impact of school evaluation on quality improvement“ Portugalijoje nominuota ir Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė. Šiame vizite dalyvavo 16 dalyvių iš 14 šalių (Lietuva, Čekija, Airija, Prancūzija, Vokietija, Suomija, Olandija, Airija, Švedija, Italija, Didžioji Britanija, Norvegija, Škotija, Velsas), jo metu buvo gilinamasi į mokyklų veiklos vertinimo ir įsivertinimo ypatumus skirtingose šalyse, pristatyta Prienų rajono patirtis šioje srityje. Vizito dalyviai diskutavo apie pagalbą mokykloms, siekiant, kad veiklos įsivertinimas skatintų švietimo įstaigų tobulėjimą ir vystymąsi.Švietimo skyriaus informacija