Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, jau šeštą kartą Prienų rajono savivaldybė apdovanojo labiausiai nusipelniusius Prienų krašto žmones. „Dėkingumo“ apdovanojimas skiriamas už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų  indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę bei dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui. Kandidatus apdovanojimams siūlė Prienų rajono gyventojai. Specialiai sudaryta Apdovanojimų komisija iš 102 pasiūlytų kandidatų išrinko šešis labiausiai savo kraštui nusipelniusius žmones.     Šiais metais iškilmingos ceremonijos metu Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas „Dėkingumo“ simbolius už nuopelnus kaimo plėtros, kultūros, mokslo ir švietimo, sporto, sveikatos apsaugos, visuomeninės veiklos ir pilietiškumo srityse įteikė Jonui Bartkui (kaimo plėtra), Ligitai Gediminienei (kultūra), Irenai Tarasevičienei (mokslas ir švietimas), Gražinai Goštautaitei (sportas), Birutei Bartkevičiūtei (sveikatos apsauga), Raimundui Markūnui (visuomeninė veikla, pilietiškumas).      Apdovanojimų teikimo iškilmes papuošė ir šventinę programą dovanojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras, atlikėja Giedrė Smolskaitė ir Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Mindaugas Zimkus. Prienų rajono savivaldybės informacija