Š. m. kovo 1 d. Abromiškėse vyko savivaldybių merų ir administracijos vadovų konferencija-diskusija  „Energetika, renovacija, atliekų tvarkymas – savivaldybių patirtis ir galimybės”, kurios tikslas – įvertinti savivaldybių patirtį tvarkant energetikos ūkį, vykdant būsto renovaciją bei plėtojant atliekų tvarkymo sistemą.      Šiame susitikime dalyvavo ir Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas. Savivaldybių vadovai pasirašė rezoliuciją, kurioje pažymima, kad yra itin svarbu šilumos ūkio sektoriuje užtikrinti konkurenciją, skaidrumą, efektyvumą ir ekonomiškai pagrįstą pusiausvyrą tarp šilumos vartotojų bei tiekėjų interesų, didinti šilumos kainų nustatymo skaidrumą, plėtoti atsinaujinančiais energijos ištekliais paremtą šilumos ūkį bei siekti kuo parankesnės gyventojams apsirūpinimo šiluma sistemos, laiku ir tinkamai įgyvendinti būsto renovacijos programą, sukurti efektyviai veikiančią atliekų tvarkymo sistemą.     Konferencijos-diskusijos  dalyviai, siekdami paskatinti teigiamus pokyčius atliekų tvarkymo, būsto valdymo, energetikos, o ypač šilumos ūkio, sektoriuose bei palengvinti gyventojų būsto išlaikymo naštą, kreipėsi į valstybinės valdžios ir valdymo institucijas siūlydami didinti vietos savivaldos institucijų įtaką šilumos ūkio valdyme, šilumos kainų tvirtinimą pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, numatyti Europos Sąjungos fondų paramą atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrai, užtikrinti biokuro rinkos kontrolę, įgyvendinti teisines ir finansines sąlygas, skatinančias gyventojus aktyviai dalyvauti daugiabučių namų renovacijoje, didinti vietos savivaldos ir valstybinės valdžios bei valdymo institucijų bendradarbiavimą sprendžiant aktualiausius energetikos, būsto renovacijos, atliekų tvarkymo klausimus ir kt.  Prienų rajono savivaldybės informacija Rezoliucijos tekstą galite rasti čia.