Š. m. vasario 28 d. posėdyje Prienų rajono savivaldybės taryba išnagrinėjo Levutės Kuzmickienės ir kitų asmenų peticiją „Dėl vėjo jėgainių statybos Prienų rajone“, iš esmės pritarė 2013 m. vasario 18 d. savivaldybės peticijų komisijos išvadai ir priėmė sprendimą:1. Pritarti alternatyviosios energijos šaltinių – vėjo jėgainių (pavienių, grupių, parkų) išdėstymo Prienų rajone schemos-specialiojo plano rengimui.2. Pavesti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Algiui Marcinkevičiui sudaryti specialiojo plano koncepcijos rengimo stadijoje darbo grupę iš politikų, administracijos darbuotojų, visuomenės atstovų pateiktoms specialiojo plano koncepcijoms įvertinti.                                                                                                  3. Sustabdyti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d.  įsakymą Nr. (7.7)-A3-2012/677 „Dėl detaliojo plano rengimo ir detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymo“ ir šio įsakymo pagrindu pradėtą detaliojo teritorijų planavimo procesą, kol bus parengtas sprendimo 1 punkte nurodytas specialusis planas.Audrius Narvydas, Prienų rajono savivaldybės peticijų komisijos pirmininkas