Š. m. balandžio 7 d. (sekmadienį) 12.00 val.  Balbieriškio parapijos bažnyčioje  bus aukojamos Atvelykiui skirtos šv. Mišios.  Po šv. Mišių meninė programa ,,Viešpatie, dėkoju Tau…“Maloniai kviečiame dalyvauti!Organizatoriai:  Balbieriškio parapijos „Caritas“, vargonininkė V. Gustaitienė, Balbieriškio KLC