Kovo 26 d. Prienų rajono savivaldybėje lankėsi LR aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Česlovas Meržvinskas ir kiti Departamento specialistai. Susitikimo su Savivaldybės administracijos direktoriumi A. Marcinkevičiumi ir Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėju H. Vepštu metu aptarti viešojo vandens tiekimo, buitinių nuotekų surinkimo ir valymo Prienų rajone klausimai, diskutuota apie atliekų tvarkymo problemas, aptartos galimybės ir būdai, kaip sumažinti atliekų, patenkančių į sąvartynus, kiekius.   Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento vadovas Č. Meržvinskas akcentavo, kad šiais metais daug dėmesio bus skiriama gamtos apsaugai ir atliekų kiekio mažinimui. Bus siekiama, kad kuo mažiau biologiškai skaidžių atliekų patektų į sąvartynus, taip pat kad gamybinės atliekos būtų atskirtos nuo bendrųjų komunalinių atliekų. Tai labai svarbu norint sumažinti bendrą susidarančių atliekų kiekį.     Kalbėdamas apie rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą, Č. Meržvinskas teigė, kad gyventojai yra skatinami atliekas rūšiuoti, jiems išdalinti lengvųjų atliekų ir kompostavimo konteineriai. 16 ct/m2 rinkliavos dydis turi būti taikomas tiems gyventojams, kurie atliekas rūšiuoja ir kompostuoja. Jeigu gyventojas atliekų rūšiuoti nesutinka, tą už jį turi daryti atliekų tvarkytojas. Todėl, anot Č. Meržvinsko, atliekų nerūšiuojantiems gyventojams turėtų būti taikoma didesnė rinkliava.    Savivaldybės administracijos direktorius A. Marcinkevičius teigė, kad, įvedus rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą, reikšmingai sumažėjo į aplinką patenkančių atliekų kiekis. Anot A. Marcinkevičiaus, Savivaldybės administracija supranta situaciją ir toliau siekia sumažinti susidarančių atliekų kiekius, sudaro sąlygas ir skatina gyventojus atliekas rūšiuoti.    Susitikimo metu buvo aptarta ir viešojo vandens tiekimo bei buitinių nuotekų tvarkymo situacija. Č. Meržvinskas apgailestavo, kad didelė dalis Prienų rajono gyventojų nesijungia prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų, nors sudaromos visos sąlygos tą padaryti (įrengiamos naujos trasos). Anot Č. Meržvinksko, labai svarbu, kad kuo daugiau gyventojų prisijungtų prie jau patiestų centralizuotai tvarkomų buitinių nuotekų tinklų, nes tai padėtų lengviau kontroliuoti nuotekų apskaitą, įvertinti gamtos taršą. Prienų rajono savivaldybės informacija