2013 m. balandžio 24 d. 11 val. 52 min. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 1384 (Žin., 2005, Nr. 150-5478) „Dėl perspėjimo ir informavimo sistemos techninio patikrinimo“ bus įjungtos centralizuoto ir vietinio valdymo elektros sirenos visam darbo ciklui (3 min.).Nustojus kaukti elektros sirenoms, 11 val. 55 min. per Lietuvos radijo pirmąją ir antrąją programas iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Aliarmavimo ir operacijų koordinavimo centro bus skelbiama informacija gyventojams. Tuo pat metu informacija gyventojams bus skelbiama per radijo stotį „Pūkas“.Gyventojus prašome elgtis ramiai.Įjunkite radijo imtuvą ir per 1-ąją ar 2-ąją Lietuvos radijo programą išklausykite Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Aliarmavimo ir operacijų koordinavimo centro perduodamą informaciją gyventojams.Rekomenduojame gyventojams nusistatyti savo mobiliuosius telefonus perspėjimo pranešimų priėmimui. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama tinklalapyje www.vpgt.lt. Tam, kad gyventojai galėtų  pasitikrint ar teisingai atlikti telefonų nustatymai perspėjimo pranešimų priėmimui, šių pranešimų perdavimas prasidės kartu su sirenų jungimo pradžia t.y. 11.52 val., ir tęsis iki 12.03 val. Visą tą laiką pranešimai bus kartojami kas 1 min. Jei telefonų nustatymai atlikti teisingai, telefonas priims tik vieną pranešimą.Prienų rajono savivaldybės administracijos karo prievolės ir civilinės saugos vyr. specialistas Romas Trakymas