Prienų rajono savivaldybės taryba 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T3-76 patvirtino  Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Prienų rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą (aprašą rasite čia). Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų lėšų Prienų rajono savivaldybei paskirstymas ketvirčiais 2013 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATA  Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas Iš viso skirta 2013 m., tūkst. Lt  Sutarties sumos paskirstymas ketvirčiais, tūkst. Lt I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 2.5.3.1.1.01 Einamiesiems tikslams 10,00 0,00 10,00     2.5.3.1.1.02 Kapitalui formuoti 49,20 0,00   29,20 20,00   Iš viso 59,20 0,00 10,00 29,20 20,00