Gegužės 13 d. savivaldybės mažojoje salėje vyks  Prienų rajono savivaldybės Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisijų posėdžiai   10.00 val. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENĖS VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS „KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA“ LĖŠŲ SKYRIMO KOMISIJOS POSĖDIS  10.15 val. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENĖS VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS PRIEMONIŲ „KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ORGANIZACIJŲ VEIKLOS RĖMIMAS“, „KŪNO KULTŪROS IR SPORTO POPULIARINIMAS“, „SPORTO IR LAISVALAIKIO VEIKLOS AKTYVINIMAS“  IR „JAUNIMO VEIKLOS AKTYVINIMAS“ LĖŠŲ SKYRIMO KOMISIJOS POSĖDIS  10.45 val. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENĖS VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS „ASOCIACIJŲ, RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ RĖMIMAS“ LĖŠŲ SKYRIMO KOMISIJOS POSĖDIS