Pakuonio seniūnijos Vietos bendruomenių taryba (VBT) š. m. birželio 6 d. posėdyje priėmė sprendimą 2013 m. gautas lėšas paskirstyti taip:
kultūrinei ir švietėjiškai veiklai – muzikos instrumentams ir (ar) kitai muzikos įrangai įsigyti – 3 920 (tris tūkstančius devynis šimtus dvidešimt) Lt;
kitai vietos bendruomenių gyvenimo kokybę gerinančiai veiklai – seniūnijos gatvių informacinėms lentelėms  įsigyti ir įrengti – 2 000 (du tūkstančius) Lt.