Balbieriškio seniūnijos Vietos bendruomenių taryba (VBT) priėmė sprendimą gautas Vietos bendruomenių savivaldos 2013 metų programos lėšas paskirstyti taip:• kultūrinei ir švietėjiškai veiklai – tradicinei Balbieriškio seniūnijos vasaros šventei 1000 Lt;• viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui – krūmapjovei įsigyti 1700 Lt;• kitai, vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančiai veiklai – seniūnijos gatvių pavadinimų lentelėms įsigyti ir įrengti 3220 Lt.