Kviečiame teikti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas     Prienų rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 (Žin., 2012, Nr. 89-4661) patvirtintu Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu, skelbia konkursą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2014 metais finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų ir kviečia rajono neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas teikti paraiškas.   Projektų paraiškas gali teikti įregistruotos Juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija), kurios teikia nuolatines, periodinio pobūdžio (ne rečiau kaip keletą kartų per savaitę pasikartojančias) paslaugas.   Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu.   Paraiškos priimamos iki š. m. spalio 15 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, Laisvės a. 12, Prienai (136 kab.). Telefonas pasiteirauti (8 319) 61 132.   Su Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu, projektų prioritetais, reikalavimais projektams galite susipažinti ir paraiškos formą rasti internete www.ndt.ltSocialinės paramos skyriaus informacija