Prienų rajono savivaldybės administracija skelbia Prienų seniūnijos J. Basanavičiaus g., Centro, Dvariuko, F. Martišiaus g., Kalniečių, Kęstučio g., Sodininkų, Stadiono, Paprienės seniūnaitijų seniūnaičių rinkimus. Rinkėjų siūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu Prienų seniūnijos seniūnui ir registruojami adresu Vytauto g. 35, Prienai. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:
rašytinis kandidato sutikimas (forma Prienų seniūnijoje arba Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje);
kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
pažyma apie kandidato deklaruotą gyvenamąją vietą;
trumpas gyvenimo aprašymas;
kandidato portretinė fotonuotrauka 10×15 cm (tik kandidatams seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų);
patvirtinta susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, jei kandidatą siūlo bendruomenė, organizacija, asociacija ar įstaiga.
Pasiūlymai ir kandidatų į seniūnaičius dokumentai priimami:Sodininkų seniūnaitijos iki 2013 m. spalio 21 d.;Kalniečių seniūnaitijos iki 2013 m. spalio 21 d.;Centro seniūnaitijos iki 2013 m. spalio 25 d.;J. Basanavičiaus g. seniūnaitijos iki 2013 m. spalio 28 d.;Dvariuko seniūnaitijos iki 2013 m. spalio 29 d.;Kęstučio g. seniūnaitijos iki 2013 m. spalio 30 d.;F. Martišiaus g. seniūnaitijos iki 2013 m. lapkričio 4 d.;Paprienės seniūnaitijjos iki 2013 m. lapkričio 5 d.;Stadiono seniūnaitijos iki 2013 m. lapkričio 6 d.Su Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašu, Prienų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų grafiku ir kitais dokumentais galima susipažinti Prienų seniūnijoje bei svetainėje www.prienai.lt (skyrius Struktūra ir kontaktai – Prienų seniūnija).Su Prienų rajono savivaldybės Prienų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų grafiku ir komisijos sudėtimi galima susipažinti čia.