Prienų rajono ekstremalių situacijų komisijos 2013 m. spalio 21 d. posėdyje nutarta:1. Valstybinės augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos papildomai informuos Prienų rajono savivaldybės administracijos Pakuonio seniūnijos seniūną Audrių Narvydą apie bakterinės degligės židinių naikinimo būdus (be rovimo) bei teritorijas. 2.  Valstybinės augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos papildomai informuos Miškų urėdiją, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Birštono ir Prienų skyrių bei Privačių miškų tarnybą apie bakterinės degligės situaciją Prienų rajono Pakuonio seniūnijoje bei mėgins išsiaiškinti, kas rūpinsis žemės sklypu, kuris priklauso Lietuvos Respublikai.3. Prienų rajono savivaldybės administracija kreipsis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl žemės sklypo, priklausančio Lietuvos Respublikai, taip pat prašys lėšų šiam ligos židiniui  likviduoti.4. Valstybinės augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateiks nurodymą Nacionalinei žemės tarnybai likviduoti ar išrauti augalus Lietuvos Respublikai priklausiančiame žemės sklype.5. Valstybinės augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos turi pateikti Prienų rajono savivaldybės administracijai visus dokumentus, kurie yra susiję su bakterine deglige (pranešimus gyventojams ir pan.).6. Valstybinės augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos išsiųs pranešimus žemės sklypų savininkams apie bakterinę degligę (kurią turi likviduoti per 15 kalendorinių dienų).7. Visi darbai dėl informacijos pateikimo turi būti atlikti iki š. m. spalio 25 d. įskaitytinai.8. Paskirti Romą Trakymą, Prienų rajono savivaldybės administracijos karo prievolės ir civilinės saugos vyriausiąjį specialistą, koordinuoti su nagrinėjamu klausimu susijusius veiksmus.9. Valstybinės augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos kontroliuos bakterinės degligės darbus  užkrėstose vietose.