Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. (7.7)-A3-2013/611priedasPRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BALBIERIŠKIO  SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKAS Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Seniūnaitijai priklausančios teritorijos Rinkimų data, vieta ir laikas 1. Žagariai Gudiškės k., Kieliško k., Kirmėliškių k., Putrišių k., Rudžiakampių k., Žagarių k. 2013-11-23 Žagarių k. prie pieno surinkimo punkto8.30 val. 2. Naravai Giraitiškių k., Naravų k., Paduoblio k., Uosos k., Žiegždrių k., Žydaviškio k., Žvyrynų k., Išmanų k., Vazgaikiemio k., Paprūdžių k. dalis. 2013-11-23Uosos k. pas Kazį Tilinską11 val. 3. Sūkuriai Pramezio k., Mackių k., Sūkurių k., Žiūronių k.,  Vaivos k. 2013-11-23Žiūronių biblioteka13 val. 4. Balbieriškio pietinė Balbieriškio mstl. gatvės: Žalioji, Nemuno, Kalnų, Vingio, Sodų, Užupio, S. Nėries, dalis Vilniaus 2013-11-28Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras17.30 val. 5. Balbieriškio šiaurinė Balbieriškio mstl. gatvės: Parko, Kovo 8-osios, Klevų, dalis Jaunimo, dalis Vilniaus, Smėlio. 6. Aukštieji Geruliai Gerulių k. (ant kalno), A. Balbieriškio k., N. Balbieriškio k., Dargupių k., Pabrasčių k., Ringėnų k. 7. Žemieji Geruliai Gerulių k. (už upės), Mardosų k., Medžiukų k., Nešeikių k., Norkūnų k., Balbieriškio mstl. Partizanų g. ir dalis Jaunimo g. 8. Paprūdžiai Vartų k., Kunigiškių k., Medinų k., Medvišių k., Melniškių k., Zaslonos k., dalis Paprūdžių k. 2013-11-29Kunigiškių kultūros namai17 val.