Gruodžio 26 d. 18 val. Norintys užsisakyti atskirą stalą skambinkite telefonais: (8 319) 59130 / 59134