2014 metais bus vykdomi šie viešieji darbai:1. Smulkus patalpų ir visuomeninių objektų remontas, gatvių, šaligatvių, želdinių, pakelių, parkų, kapinių, kultūros paminklų ir kiti aplinkos tvarkymo darbai Prienų rajono Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų m., Stakliškių, Šilavoto ir Veiverių seniūnijose.2. Patalpų, aplinkos tvarkymo ir turto priežiūros darbai Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigose: Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, Prienų „Revuonos“ pagr. mokykloje, Jiezno gimnazijoje, Stakliškių vid. mokykloje, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje, Naujosios Ūtos pagr. mokykloje, Pakuonio pagr. mokykloje, Skriaudžių pagr. mokykloje, Šilavoto pagr. mokykloje, Prienų meno mokykloje, Veiverių A. Kučingio meno mokykloje, Prienų lopšeliuose-darželiuose – „Saulutė“, „Gintarėlis“ ir „Pasaka“.3. Patalpų, aplinkos tvarkymo ir turto priežiūros darbai Prienų krašto muziejuje.4. Patalpų, aplinkos tvarkymo ir turto priežiūros darbai Prienų, Stakliškių, Veiverių ir Balbieriškio kultūros centruose.5. Patalpų, aplinkos tvarkymo ir turto priežiūros darbai VšĮ Balbieriškio PSPC.6. Miško-medelynų, miško želdinimo, priešgaisrinio budėjimo, užšlamštintų miškų valymo darbai Prienų miškų urėdijoje.7. Viešųjų erdvių aplinkos tvarkymo ir turto priežiūros darbai Pakuonio krašto bendruomenėje ir asociacijoje „Pilutė“.8. Prienų psichologinės pedagoginės tarnybos patalpų, aplinkos tvarkymo ir turto priežiūros darbai.9. Prienų irklavimo klubo patalpų, aplinkos tvarkymo ir turto priežiūros darbai.10. Nemuno kilpų regioninio parko aplinkos tvarkymo darbai.Darbdaviai, norintys dalyvauti konkurse,  paraiškas iki 2013 m. gruodžio 20 dienos 14 val. 00 min. turi pateikti Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriui (108 kabinetas), Laisvės a. 12, Prienai. Ten pat teikiama informacija apie Prienų rajono savivaldybės 2014 m. Viešųjų darbų programą, jos apimtį ir paraiškos formą. Asmuo kontaktams –  Antanas Bartusevičius,  tel.  (8 319) 61 147, el. p. [email protected]Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos 2014 metais konkurso paraiškos formaLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. A1-559