Prienų rajono savivaldybė kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų: gyvenamasis namas (paskirtis – gyvenamoji) su ūkio pastatais (paskirtis – pagalbinio ūkio) Kėbliškių k. 2, Pakuonio sen., Prienų r. sav.     Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrių adresu: Laisvės a. 12, Prienai, I aukštas, 131 kab., ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime įvardytus statinius.Prienų rajono savivaldybės administracija