Prienų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo Balbieriškio seniūnijos seniūno (lygis A, kategorija 12) pareigoms (pareigybės aprašymas pridedamas).Specialieji reikalavimai:-  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, administracinę bei darbo teisę; – mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis; – turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.Pretendentų atrankos būdas: pokalbis konkursą organizuojančioje įstaigoje, kurio metu patikrinamas pretendento tinkamumas eiti konkrečias valstybės tarnautojo pareigas.Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.Dokumentai teikiami 9 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.Dokumentai teikiami 9 kalendorines dienas nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje www.vtd.lt per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt. Išsamesnė informacija teikiama Prienų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriuje adresu: Laisvės a. 12, Prienai, 126 kab., telefonu (8 319) 61 107, el. p. [email protected].Pareigybės aprašymą galite rasti čia.