Vasario 16-ąją Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko iškilminga Prienų miesto Garbės piliečio vardo suteikimo ir Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ įteikimo ceremonija. Kandidatus apdovanojimams siūlė gyventojai, įmonės, įstaigos, organizacijos, asociacijos.     Lietuvos valstybės atkūrimo diena Prienų rajono savivaldybėje paminėta įvairiais renginiais. Vasario 16-oji tradiciškai prasidėjo šv. Mišiomis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, vėliau Laisvės aikštėje iškilmingai pakelta Lietuvos valstybės vėliava,  Prienų kultūros ir laisvalaikio centre atidaryta Prienų krašto meno mėgėjų darbų paroda, skirta Vasario 16-ajai, padėkos raštais pagerbti Prienų rajono menininkai. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtus renginius vainikavo Prienų miesto Garbės piliečio vardo suteikimo ir Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ įteikimo iškilmės.     Prienų rajono savivaldybės taryba vasario 13 d. sprendimu Nr. T3-3 Prienų miesto Garbės piliečio vardą nusprendė suteikti Antanui Lukšai – buvusiam Lietuvos partizanui, atsargos kapitonui, ilgalaikiam LPKTS pirmininkui, apdovanotam Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi. Šis apdovanojimas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Prienų miestui, rajonui, Lietuvos Respublikai, už Prienų krašto garsinimą savo darbais bei veikla Lietuvoje ir užsienyje. Atsiimdamas apdovanojimą Antanas Lukša nuoširdžiai dėkojo visiems, kurie pasiūlė Garbės piliečio vardą suteikti būtent jam. Nominantas teigė visą gyvenimą dirbęs dėl Prienų krašto ir visos Lietuvos gerovės, tačiau gauti tokį garbingą apdovanojimą nesitikėjo.     Prienų miesto Garbės piliečio vardas jau suteiktas poetui Justinui Marcinkevičiui, rašytojui Vytautui Bubniui, kunigui jubil. mons. Juozapui Užupiui ir klebonui Kazimierui Skučui.    Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, jau tradiciškai įteikiami Prienų rajono savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“, kurie kasmet skiriami Prienų krašto žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę bei dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui. Specialiai sudaryta Apdovanojimų komisija iš 26 pasiūlytų kandidatų šiais metais išrinko septynis labiausiai savo kraštui nusipelniusius žmones.    Iškilmingos ceremonijos metu Prienų rajono savivaldybės meras Vytas Bujanauskas „Dėkingumo“ simbolius už Prienų vardo garsinimą įteikė Aurimui Bartuškai – krepšinio sporto klubo „Prienai“ direktoriui, girininkui; Alfredui Rukštai – Stakliškių parapijos klebonui; Dalytei Raslavičienei – LPKTS Prienų filialo pirmininkei; Antaninai Aleknavičienei – Prienų krašto muziejaus įkūrėjai, knygų apie Prienų ir Birštono krašto šviesuolius sudarytojai; Nagliui Jaruševičiui – UAB „Rūdupis“ generaliniam direktoriui; Gediminui Olsevičiui – UAB „Wilara“ vadovui, bitininkui; Vytautui Silevičiui – UAB „Doleta“ įkūrėjui ir savininkui.        Apdovanojimų teikimo iškilmes papuošė ir šventinę programą dovanojo Kauno diksilendas „DixXband“.  Prienų rajono savivaldybės informacija