Vasario 17 d. Prienų rajono savivaldybėje vyko Kauno regiono plėtros tarybos posėdis. Jo metu pristatyti Kauno regiono projektų sąrašų patikslinimai ir pakeitimai, pateikta informacija apie regioniniame atliekų tvarkymo plane, valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą 2013 metais, Kauno regiono plėtros plano iki 2020 m. 2013 metų ataskaita, taip pat informacija apie Kauno regiono projektų sąrašų sudarymo eigą ir projektų įgyvendinimą.     Posėdyje dalyvavusiems Kauno regiono savivaldybių merams ir kitiems savivaldybių atstovams LR vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Sanglaudos skatinimo veiksmų programos skyriaus vyriausioji specialistė Kauno apskrityje J. Banionienė pateikė informaciją apie Kauno regiono investicinių projektų sąrašų įgyvendinimą. Ataskaitoje pateikti duomenys rodo, kad 2013 m. visose Kauno regiono savivaldybėse padidėjo pradėtų ir baigtų įgyvendinti investicinių projektų skaičius. Iš viso Kauno regiono Prienų rajono savivaldybė pirmoji viršijo 90 proc. jai skirtų ES struktūrinės paramos lėšų, skiriamų regioniniams projektams vykdyti. Be to, galime pasidžiaugti, kad Prienų rajono savivaldybė patenka į dešimtuką geriausiai minėtas lėšas įsisavinančių Lietuvos savivaldybių ir užima šeštą vietą.     Pasibaigus posėdžiui Kauno regiono merai buvo kviečiami apsilankyti Balbieriškyje ir apžiūrėti vieną iš sėkmingai rajone įgyvendintų investicinių projektų „Prienų rajono Balbieriškio seklyčios ansamblio modernizavimas“. Projekto lėšomis buvo rekonstruotas nenaudojamas Balbieriškio dvaro seklyčios pastatas, įsigyti nauji baldai, sutvarkytos seklyčios prieigos, įrengta vasaros estrada, apšvietimas, pėsčiųjų takai, tiltelis per upės senvagę, sutvarkyti upės senvagės krantai. Projektui įgyvendinti skirta 1,76 mln. Lt, iš jų 1,49 mln. Lt Europos regioninės plėtros fondo lėšos, po 131,75 tūkst. Lt prie projekto įgyvendinimo prisidėjo LR valstybė ir Prienų rajono savivaldybė.Prienų rajono savivaldybės informacija