Gegužės 31 d. – „Poezijos pavasaris 2014“ Šilavoto „Davatkyne“