Prienų kultūros ir laisvalaikio centras skelbia viešą konkursą – dešimčiai metų prekybos veiklai (dailės dirbinių salonui – parduotuvei) išnuomoti negyvenamąsias patalpas.     Patalpų adresas – Vytauto g. 35, Prienai; plotas 38.94 kv.m.; pradinis nuompinigių dydis – 2,00 Lt per mėnesį už 1 kv. m., pradinis įnašas (už 2 mėnesius) – 155.76 Lt.     Paraiškos priimamos iki 2014 m. gegužės 8  d. 10 val.     Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio užrašytas patalpų adresas ir nuoroda „Patalpų nuomos konkursui“. Paraiškoje nurodomi patalpų nuomotojo rekvizitai, siūlomas konkretus nuompinigių dydis už 1 kvadratinį metrą bei pateikiamos su juridiniu statusu susijusių dokumentų, pradinio nuomos įnašo įmokėjimo kopijos.     Pradinis nuompinigių įnašas sumokamas į Prienų kultūros ir laisvalaikio centro atsiskaitomąją sąskaitą LT594010041100299614, AB „DNB“.     Informacija teikiama ir paraiškos priimamos Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – Vytauto g. 35, Prienai (2-as aukštas), tel. (8 319) 60 374.     Konkurso komisijos posėdis vyks 2014 m. gegužės 15 d. (trečiadienį) 14 val.     Patalpų nuomos konkurso tiesiogines išlaidas padengia nuomotojas.