Praėjusią savaitę Prienų rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis. Vizito tikslas – rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų apžiūra ir ES struktūrinės paramos poreikio analizė.     Socialdemokratų partijos deleguotas ministras apgailestavo, jog sveikatos reformoje įsivėlę nemažai klaidų, kurias tiesiog būtina taisyti kuo skubiau, bet, deja, įstatymų pakeitimų procesas vyksta ne taip sparčiai, kaip to norėtųsi tiek medikams, tiek pacientams. Lankydamas sveikatos priežiūros įstaigas Lietuvoje, ministras teigė pastebėjęs, jog problemos ir jų tendencingumas panašus visoje šalyje. Prienų rajonas – ne išimtis, tačiau, pasak ministro, jis, nepaisant to, jog nuolat sulaukia aktyvaus pasipriešinimo jo parengtiems įstatymų projektams, neketinąs sustoti ir į sveikatos reformą žvelgiąs atsakingai ir nuosekliai.     Lankydamasis Prienų ligoninėje V. P. Andriukaitis pažymėjo, jog šioje įstaigoje neišnaudojama milijonus investicijų kainavusi diagnostinė reanimacijos aparatūra, tačiau sutiko, jog to priežastis – ne ligoninės personalo neveiklumas, o įstatyminė bazė. Vizito po mažesnes rajono ligonines metu ministras kalbėjo apie kaimo ligoninių statuso neįteisinimo problemą, tačiau informavo, jog šiuo klausimu sudaryta darbo grupė, kuri ruošia pasiūlymus, jog tokios įstaigos kaimo vietovėse galėtų atsirasti. Ministro nuomone, rajoninės ligoninės turi būti pavaldžios ne savivaldai, o ministerijai, nes savivaldybės neprisideda prie jų finansavimo, o savivalda turi atgauti sprendimo teisę dėl pirminės sveikatos priežiūros įstaigų kūrimosi jos teritorijoje.     Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro administracija ministrui pasiguodė, jog dar pernai parengė ir pateikė projekto paraišką gauti lėšų pirminės asmens sveikatos priežiūros centro pastato antrojo aukšto renovacijai (ten įsikurtų slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius). Deja, su ministru rajone viešėjusi ES paramos skyriaus vadovė Kristina Auruškevičienė džiugių naujienų Jieznui neturėjo: kol kas dar nėra aišku, kada ir kiek lėšų bus skirta, tačiau garantavo, jog šis klausimas nėra užmirštas ir viskas vyksta kryptingai.     Kalbėta ir apie kitą šeimos gydytojams dažnai kylančią problemą – painią siuntimų pas specialistus skyrimo tvarką. Komentuodamas šią situaciją, ministras informavo, jog painiava kyla todėl, kad pagal šiuo metu galiojančius įstatymus pirminės asmens sveikatos priežiūros grandis yra atskirta nuo antrinės, o pacientas turi teisę pasirinkti, pas kurį specialistą jis norėtų patekti.     Ministrą vizito po Prienų rajoną metu lydėjo Savivaldybės meras Vytas Bujanauskas, mero pavaduotojas Egidijus Visockas, Administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, LR Seimo narys Andrius Palionis. V. P. Andriukaitis aplankė Prienų rajone esančias gydymo įstaigas, bendravo su šeimos gydytojais ir gydytojais specialistais, apžiūrėjo kabinetus, skyrius, palatas, tyrimams naudojamą įrangą. Vėliau vyko apskritojo stalo diskusija su Prienų, Stakliškių, Veiverių, Jiezno, Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centrų bei Prienų ligoninės vadovais.Prienų rajono savivaldybės informacija