Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-29 įsakymas Nr. (7.7)-A3-2014/480 „Dėl fizinių asmenų lankymosi miškuose apribojimo“