Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 29, LT-59292 Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190193030, ieško socialinio pedagogo (1 etatas). Darbo sutartis sudaroma terminuota iki gimnazijos socialinė pedagogė grįš iš vaiko auginimo atostogų.Darbo pobūdis: socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, mokykloje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene. Socialiniu pedagogu gali dirbti asmuo, įgijęs socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją aukštosiose mokyklose arba turintis socialinio darbuotojo kvalifikaciją ir įgijęs pedagogo profesinę kvalifikaciją. Socialinis pedagogas turi būti pasirengęs dirbti švietimo įstaigose, gebėti teikti vaikui socialinę pedagoginę pagalbą, panaudoti ir kūrybiškai perteikti teorines žinias, rengti socialines programas ir projektus, užtikrinti laisvalaikio veiklos formų įvairovę vaikų užimtumo kontekste bei koordinuoti socialinių paslaugų teikimą. Socialinis pedagogas dirba vadovaudamasis tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu. 1. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:1.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;1.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;1.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;1.4. gyvenimo aprašymą.2. Pretendentas iki 2014 m. rugpjūčio 26 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos raštinėje, Kauno g. 29, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., nuo 2014-08-13 iki 2014-08-26, darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val.3. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis vyks 2014 m. rugpjūčio 29 d. Apie konkretų pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku arba telefonu iki 2014 m. rugpjūčio 28 d.