Rugpjūčio 27 d. 10.00 val. Prienų rajono savivaldybės mokyklų vadovus ir pedagogus kviečiame į įžanginę 2014–2015 m. m. konferenciją, vyksiančią Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Konferencijos metu bus pristatoma Valstybinė švietimo 2013–2022 m. strategija, jos įgyvendinimo galimybės ir iššūkiai, aptariamas mokyklos steigėjo, vadovų ir mokytojų vaidmuo įgyvendinant strategijoje keliamus tikslus.Įžanginės 2014–2015 mokslo metų konferencijos  darbotvarkė10.00–10.20 val. – Sveikinimai10.20–12.00 val. – „Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos siūlomos galimybės atsinaujinti ir kurti veiksmingesnį švietimą“ Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjas Ričardas Ališauskas12.00-12.30 val. – „2014–2015 m. m. veiklos prioritetai“  Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas12.30–13.00 val. – Artimiausių darbų aptarimas (šioje dalyje kviečiami dalyvauti mokyklų vadovai (direktoriai ir pavaduotojai)        Švietimo skyriaus informacija