Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nuostatais šiemet jau septintąjį kartą organizuotas tradicinis „Metų mokytojo“ konkursas. Apdovanojimams buvo pasiūlytos 34 kandidatūros, pateiktas rekomendacijas analizavo administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Komisijos pirmininkas – mero pavaduotojas Egidijus Visockas, nariai – Prienų rajono savivaldybės mero patarėjas  Raimundas Markūnas, savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius, Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, Prienų švietimo centro direktorė Danutė Stankevičienė, 2013 metų mokytoja Nijolė Kuliešienė ir Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Zujienė.           Komisijos sprendimu Prienų rajono savivaldybės 2014 Metų mokytoja tapo Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danutė Padvelskienė.           Danutė Padvelskienė gimnazijoje dirba jau 28 metai. 2002 metais mokytojai buvo suteikta mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija. Mokytojos veikla neapsiriboja pamokomis bei dalykinės kompetencijos tobulinimu –  ji inicijuoja mokinių projektinę veiklą, plečia jų kultūrinį akiratį įvairiose išvykose, organizuoja aukštosios kultūros sklaidą gimnazijoje, rengia pamokas – susitikimus su žinomais šalies menininkais. Pati svarbiausia mokytojos veikla –  kruopštus ir atsakingas darbas su mokiniais. Tai įrodo ir mokinių pasiekimai. 2014 m. net dviejų abiturienčių lietuvių kalbos valstybinio egzamino rezultatai buvo įvertinti 100 balų. Tokiems rezultatams įtakos turi mokytojos atsakingumas, kruopštumas, dalykinė kompetencija.Švietimo skyriaus informacija