Pretendentas (-ė) privalo pateikti šiuos dokumentus: 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją. 4. Gyvenimo aprašymą. 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją. 6. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų pažymėjimo kopiją. 7. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos liudijimą, kad pretendentas (-ė) yra baigęs specialius kursus ir jam (jai) suteikta teisė dirbti vairavimo mokytoju. Dokumentus pristatyti asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu iki 2014 m. lapkričio 4 d. adresu: Vytauto g. 42, Jieznas, Prienų r.  Kontaktinė informacija: Jiezno gimnazija, Vytauto g. 42, Jieznas, Prienų r. Informacija telefonu (8 319) 57 118