2014 m. spalio 16 d. LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-714 buvo patvirtintos 2015 metų Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės.     Kadangi spalio 30 d. bus skelbiamas pirmasis 2015 m. projektų paraiškų teikimo konkursas, Lietuvos kultūros taryba, siekdama kaip galima išsamiau supažindinti visuomenę su naujuoju finansavimo modeliu, rengs viešuosius mokymus.      Išsamesnę informaciją apie viešuosius mokymus ir 2015 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires rasite Lietuvos kultūros tarybos interneto puslapyje  http://www.ltkt.lt      Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus informacija