Prienų rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu papildomai pirks vieno ir dviejų kambarių butus Prienų  mieste. Paraiška-pasiūlymas rengiamas lietuvių kalba. Pasiūlyme turi būti nurodyta: savininko ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, trumpa parduodamo buto charakteristika (statybos metai, kambarių skaičius, esami patogumai, kada paskutinį kartą darytas remontas, kokie yra įrengti skaitikliai, ar butas tuščias), kontaktinis telefonas, pasiūlymo kaina litais (į kainą turi būti įskaityti visi pardavimo mokesčiai bei visos kitos su pardavimu susijusios išlaidos), parduodamo buto apžiūrėjimo sąlygos (laikas, per kurį galima apžiūrėti gyvenamąsias patalpas, taip pat kontaktinis telefonas). Prie paraiškos-pasiūlymo būtina pridėti nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopiją, kadastrinių matavimų (inventorinės) bylos kopiją. Savininko ar jo įgalioto asmens pasirašytas pasiūlymas (su priedais)  pateikiamas raštu užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta „BUTŲ PIRKIMAS“. Galutinis pasiūlymo pateikimo terminas 2014 m. lapkričio 20 d. 9.00 val. Pasiūlymų pateikimo vieta – Prienų m., Laisvės a. 12, 101 kab. (Savivaldybės administracijos direktoriaus priimamasis). Pirkimo skelbiamų derybų būdu nuostatus galima gauti Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriuje (Prienai, Laisvės a. 12, 118 kab.). Įgalioti asmenys ryšiams su tiekėjais: Irena Judickienė, 118 kab., tel. (8 319) 61123, Algimantas Matulevičius, Prienų seniūnija, tel. (8 319) 61108 arba 8 616 92307.