Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. (7.7)-A3-2014/861 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo“ yra patvirtintos lėšos 2015 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas Eil.
Nr. Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas Iš viso
Lt (Eur) Iš jų: Prašomos lėšos iš valstybės biudžeto Planuojamos lėšos iš savivaldybės biudžeto 1. VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras 53 090 Lt
(15 376 Eur) 39 113 Lt
(11 328 Eur) 13 977 Lt
(4 048 Eur) 2. Prienų rajono sergančiųjų psichinėmis ligomis klubas „Padėk sau ir kitiems“ 5 657 Lt
(1 638 Eur) 5 657 Lt
(1 638 Eur) 3. Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba 25 000 Lt
(7 241 Eur) 25 000 Lt
(7 241 Eur) 4. Prienų rajono neįgaliųjų draugija 50 000 Lt
(14 481 Eur) 50 000 Lt
(14 481 Eur) 5. Jiezno žmonių su negalia sąjunga 20 000 Lt
(5 792 Eur) 20 000 Lt
(5 792 Eur) Iš viso 153 747 Lt
(44 528 Eur) 139 770 Lt
(40 480 Eur) 13 977 Lt
(4 048 Eur)

                                                                                                                                 Socialinės paramos skyriaus informacija