Sausio 30 d. socialinių pedagogų darbo Lietuvoje 25-mečio proga rajono meras Vytas Bujanauskas ir administracijos direktorius Algis Marcinkevičius pasveikino socialinius pedagogus bei darbuotojus, teikiančius socialinę pagalbą vaikams, jaunimui. Įžanginį žodį tarė šios „jauniausios“ pareigybės pradininkė Lietuvoje prof. I. Leliūgienė. Profesorė nuoširdžiai dėkojo socialiniams pedagogams už sunkų, tačiau labai reikalingą darbą.  Vaikai patiria patyčias, daugėja nusikaltimų tarp paauglių, agresijos, savižudybių. I. Leliūgienė teigė, jog reikia taip ugdyti, kad vaikas stengtųsi kitam padėti. Socialinis auklėjimas turi būti altruistiškas. „Šie pedagogai gydo vaikų sielas“, – sakė I. Leliūgienė. Jos nuomone, reikia sudaryti tinkamas sąlygas, kad šie specialistai galėtų normaliai dirbti.Rajono meras ir administracijos direktorius pasidžiaugė, kad Prienuose situacija nebloga, socialinė sritis pakankamai gerai išvystyta. „Kadangi gyvename mažoje savivaldybėje, socialinių problemų neišvengiame. Nors mokinių mažėja, problemos didėja. Tam reikalinga metodinė pagalba. Džiaugiamės socialinių paslaugų centru, psichologine pedagogine tarnyba, globos namais“, – teigė A. Marcinkevičius.Socialinio darbo iniciatorė I. Leliūgienė padėkojo savivaldybės vadovams už parodytą dėmesį, pagarbą šios profesijos atstovams.     Renginyje buvo pagerbti visi socialiniai pedagogai. Jiems įteikti padėkos raštai, gėlių žiedai. Dalyvius džiugino Prienų meno mokyklos mokinių koncertinė programa.                                                                                          Prienų rajono savivaldybės informacija