Prienų rajono savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų 2017 metais konkursą.     Projektų finansavimo tikslas – skatinti savivaldybėse vykdyti projektus, kuriuose numatyta organizuoti neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą, kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonę.      Projekto paraišką gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis Prienų rajono savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis šiuos reikalavimus:     • neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus;     • neįgaliųjų nevyriausybinė organizacija, suprantama, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija.     Pareiškėjo steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.     Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. A1-506 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo”.     Paraiškos pateikiamos Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriui iki 2016 m. lapkričio 1 d. Ant voko su paraiška turi būti nurodyta:Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2017 metais konkursuiPrienų rajono savivaldybės administracija Laisvės a. 12, 59126 Prienai      Informacija teikiama telefonu (8 319) 61 187 darbo dienomis arba atvykus į Prienų rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir jaunimo skyrių, 225 kab. (atsakingas asmuo – Adomas Kubilius, Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausiasis specialistas). KONKURSO NUOSTATAI PARAIŠKOS FORMA  Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus informacija