Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) užsakovasPŪV pavadinimasPŪV vietaMotyvai peržiūrėti atrankos išvadąPagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadąPriimta galutinė atrankos išvada