PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOSBALBIERIŠKIO SENIŪNIJOS SENIŪNAITIJŲ SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIKAS   Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Seniūnaitijai priklausančios teritorijos Rinkimų data, vieta ir laikas 1. Žagariai Gudiškės k., Kieliško k., Kirmėliškių k., Putrišių k., Rudžiakampių k., Žagarių k. 2016-11-19
Senelių globos namai „Smiltelė“
11.00 val. 2. Naravai Giraitiškių k., Išmanų k., Naravų k., Paduoblio k., Paprūdžių k. (dalis), Uosos k., Vazgaikiemio k., Žiegždrių k., Žydaviškio k., Žvyrynų k. 2016-11-12
Uosos k. pas Kazį Tilinską
12 val. 3. Sūkuriai Mackių k., Pramezio k., Sūkurių k.,  Vaivos k., Žiūronių k. 2016-11-19
Žiūronių biblioteka
13 val. 4. Balbieriškio pietinė Jaunimo g. (iki 19 numerio), Klevų g., Kovo 8-osios g.,   Parko g., Vilniaus g. (nuo 87 numerio).

2016-11-16
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras
17.30 val.

5. Balbieriškio šiaurinė Kalnų g., Nemuno g., S. Nėries g., Smėlio g., Sodų g.,  Užupio g., Vilniaus g. (iki 83 numerio), Vingio g., Žalioji g. 6. Aukštieji Geruliai Aukštojo Balbieriškio k., Naujojo Balbieriškio k., Dargupių k., Gerulių k. (ant kalno), Pabrasčių k., Ringėnų k. 7. Žemieji Geruliai Balbieriškio miestelio Jaunimo g. (nuo 21 numerio) ir Partizanų g., Gerulių k. (už upės), Mardosų k., Medžiukų k., Nešeikių k., Norkūnų k. 8. Paprūdžiai Kunigiškių k., Medinų k., Medvišių k., Melniškių k.,  Paprūdžių k. (dalis), Vartų k., Zaslonos k. 2016-11-19
Paprūdžių biblioteka
15 val.

                        _________________________________________________