Prienų r.  Pakuonio pagrindinei  mokyklai reikalingas raštvedys (1 etatas)  Prienų r.  Pakuonio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 36, LT-59317 Pakuonis, Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190189523, skelbia atranką  mokyklos raštvedžio pareigoms (1 etatas) eiti.I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI1.Rašvedžio pareigoms priimamas dirbti asmuo, turintis, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, šio darbo patirtį, mokantis sisteminti informaciją, dirbantis kompiuteriu, žinantis Valstybinės kalbos tikslingą vartojimą, raštvedybos ir archyvų tvarkymo reikalavimus, tvarkingas, kruopštus, atidus, sugebantis greitai orientuotis situacijose, norintis tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją, žinantis reprezentavimo subtilumus. 2. Raštvedys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, mokyklos nuostatais, vadovo įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis.II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI3. Raštvedys turi mokėti, žinoti ir išmanyti:3.1. pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentųrekvizitus, raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles;3.2. bendruosius reikalavimus, kaip įforminti ir tvarkyti organizacinius tvarkomuosius (reikalų)dokumentus (OTD);3.3. dokumentų įforminimo reikalavimus;3.4. norminius aktus, kurie nustato specialiųjų dokumentų tvarkymo taisykles;3.5. dokumentų parengimo ir perdavimo į archyvą tvarką;3.6. fizinių asmenų dokumentų saugojimą;3.7. dokumentų priėmimo į archyvą, jų saugojimo ir naudojimosi jais norminius aktus ir instrukcijas;3.8. administracinės kalbos kultūros pagrindus;3.9. dokumentų ir raštų tekstus;4. terminus ir specialiąją reikšmę įgijusius žodžius;4.1. valstybinės kalbos tikslingą vartojimą;4.2. kanceliarinę (raštinės) kalbą;4.3. administracijos darbo reglamentą;4.4. dokumentų apskaitos reikalavimus;4.5. dokumentų analizavimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose vietose tvarką;4.22. tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;4. gyvenimo aprašymą.Privalumas užsienio kalbos žinojimas.  Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.  Pretendentas iki 2016 m. lapkričio 25 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Pakuonio pagrindinės mokyklos raštinėje, Sodų 36, Pakuonis Prienų r. sav.,  nuo 8.00 iki 15.00 val.  Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku.Tel. pasiteiravimui 8 319 43392, el.p. [email protected]. arba tel. 8 687 86391 el.p.