Prienų rajono savivaldybė administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841, patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo ar nuomos teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, skelbiamų derybų būdu perka 2, 3 ir 4 kambarių butus Prienų mieste (Planuojama sudaryti 6 sutartis).  Pasiūlymų pateikimo terminas 2016 m. lapkričio 28 d. 15 val.  Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus vertinimo kriterijus ir derybų rezultatus.  Pirkimo dokumentus galite gauti atvykę į Prienų rajono savivaldybės administraciją, Laisvės a. 12, Prienai  (113,107 kab.) arba žemiau nurodytoje nuorodoje.  Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką, pateikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, buto energetinio efektyvumo sertifikato  originalą.  Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.  Paraiškas užklijuotuose vokuose  galima pateikti asmeniškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės administracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2016 m. lapkričio 28 d. 15 val. Ant  voko turi būti užrašyta  „2 kambarių butų pirkimas“, „3 kambarių butų pirkimas“ arba „4 kambarių butų pirkimas“.  Pirkimo dokumentai Informacija teikiama tel.: (8 319) 61165, (8 319) 61123.       Prienų rajono savivaldybės administracija